Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2014

coffeeandtea
4827 c3b2
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
5218 ede7
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
3241 424b
Reposted fromClary Clary
coffeeandtea
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viak0k0nut k0k0nut
coffeeandtea
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viapeper peper
coffeeandtea
4151 8c22
Reposted fromosaki osaki viapeper peper
coffeeandtea
Emma Watson, winner of the British Style award, and Harry Styles at the British Fashion Awards on December 1, 2014 in London.
Reposted fromsilverspoon silverspoon viaOneDirection OneDirection
coffeeandtea
9283 33bd
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
9298 bbdc
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
9622 f481
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 10 2014

9490 b701 500
Reposted frommistyyy mistyyy
coffeeandtea
3204 7199
Reposted frommastema mastema

November 09 2014

coffeeandtea
7280 e09a 500
Niby listopad, a nadal plener
7861 9263 500
7861 9263 500
coffeeandtea
0694 ace5
coffeeandtea
1222 f995
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
7252 e3da 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
coffeeandtea
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaJessicaa Jessicaa
coffeeandtea
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacodeinecups codeinecups
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl